Dette er FME ZEN

Vi vil muliggjøre overgangen til et lavkarbonsamfunn ved å utvikle bærekraftige nabolag med null utslipp av drivhusgasser.

Vi er overbevist om at våre fremtidige byer og lokalsamfunn må ha optimal energibruk, og være gode steder for mennesker å leve og jobbe i.

Les mer

ZEN på Arendalsuka

I år stiller vi med to arrangementer under Arendalsuka. Vi har i løpet av våren jobbet frem  anbefalinger til både politikere og virkemiddelapparatet knyttet til fire tematiske områder som favner forskningen i senteret. Til Arendalsuka tar vi med forskningen vår,…

Les mer

Våre partnere

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er vert og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi.