Using Co-simulation between EnergyPlus and CONTAM to evaluate recirculation-based, demand-controlled ventilation strategies in an office building

Pilotprosjekt: Using Co-simulation between EnergyPlus and CONTAM to evaluate recirculation-based, demand-controlled ventilation strategies in an office building

  • Lokasjon:
  • Hva bygges:
  • Konstruksjon:
  • Størrelse:
  • Prosjekteier:
  • Kontakt på ZEN senteret:
  • Interessenter:
  • Involvering fra våre forskere:
  • Prosjektstatus:

Prosjektet fokuserer på følgende ZEN-kriterier:

GHG Emission
Energy
Power
Mobility
Economy
Spatial qualities
Innovasjon
Project partners

Relaterte publikasjoner

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF community.