Media Coverage

  • Sort by

  • Reset all the filters

På sparebluss med energimåling

Risvollan Borettslag i Trondheim er i gang med et stort prosjekt for energisparing. Slik sparer de både penger og miljø.

Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
Teknisk Ukeblad : 20 March 2018

Grønne ambisjoner for Granåsen hverdagsanlegg

I hverdag og fest – et anlegg for topp- og breddeidrett, kultur, friskliv, mestring og en viktig inngangsport til marka. Et så mye brukt anlegg skal være grønt, smart og utslippsfritt. Er det mulig å få til?

Turid Helle
Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
Trondheim 2030 : 16 May 2018

Elverum satser grønt

Med solid forankring i internasjonale så vel som nasjonale strategier for bærekraftig utvikling er Elverum i Hedmark på rask marsj mot en grønnere fremtid.

Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
NKF Magasin : 6 February 2018
Further featured in no. of sources : 1

Nullutslipp for boligområder

17. april arrangeres den første ZEN-konferansen om hvordan fremtidens nullutslippsområder skal utformes og bygges.

Sigmund Kydland
Year: 2018
Publication channel:Newspaper
Tønsbergs Blad : 14 March 2018
Further featured in no. of sources : 1

Utvikler fremtidenns nabolag

I løpet av ni år skal Fornebu være nullutslippsområde. For å nå målet er Bærum kommune blitt del av FME ZEN.

Christian Brevik
Year: 2018
Publication channel:Newspaper
Budstikka : 2 March 2018

Ydalir – null utslipp og null boliglånsrente

Miljøprosjektet Ydalir i Elverum fører til nytenking om grønne løsninger utover bydelens boliger. Tirsdag signerte SpareBank 1 Østlandet og Elverum Tomteselskap samarbeidsavtale om grønt boliglån med 0 i rente på deler av lånet første år.

Hanne Bjugstad, Arild Gustavsen
Year: 2018
Publication channel:Press release (internet)
Mynewsdesk : 16 January 2018

Mot nullutslipps nabolag – hvorfor?

Mer enn 70% av verdens energirelaterte klimagassutslipp er tilknyttet byer. Byggesektoren bruker halvparten av total elektrisitetsbruk i fastlands Norge. Det er derfor rimelig tydelig at utfordringer tilknyttet klima ligger i planleggingen og bruken av byene – men også løsningene.

Usman Dar, Barbara Ascher
Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
VVSForum : 4 January 2018

Fra ZEB til ZEN

Da den siste ZEB-konferansen fant sted i Trondheim 19. januar, markerte det samtidig åpningen av det nye forskningssenteret ZEN – Zero Emission Neighbourhoods. Visjonen er «bærekraftige områder med null utslipp av klimagasser».

Eirik Iveland, Arild Gustavsen, Zdena Cervenka
Year: 2017
Publication channel:Business/trade/industry journal
Fremtidens Byggenæring : 22 May 2017

Nå kan elbilene bli en del av strømnettet

På Campus Evenstad forskes det på utnyttelsen av strøm. Det siste er å gjøre elbilene en del av strømnettet. Ubrukt strøm på elbil-batteriet kan veksles tilbake til strømnettet eller boligen.

Cathrine Loraas Møystad, Zdena Cervenka
Year: 2018
Publication channel:Newspaper
Østlendingen : 6 February 2018

ZEN utvikler nullutslippsområder

Ti måneder etter oppstarten er FME ZEN allerede godt i gang med å planlegge og utvikle områder uten klimagassutslipp. Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder, løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

Kathrine Nitter, Arild Gustavsen
Year: 2017
Publication channel:Press release (internet)
SINTEF : 6 November 2017

Energisparing på agendaen

«Energieffektivisering først» var slagordet Igor Sartori fra Sintef viste gjennom prosjektorene i Møysalen på Unis på slutten av seminaret , som samlet nesten hundre deltagere. Det er stor interesse for framtidens energiløsninger i Longyearbyen, og i løpet av de to korte dagene seminaret varte, var det 16 som holdt innlegg.

Igor Sartori
Year: 2017
Publication channel:Newspaper
Svalbardposten : 16 June 2017

An Interview with Annemie Wyckmans

An Interview with Annemie Wyckmans on Sino-Norwegian Architecture Forum: Zero Emission Architecture, Special Issue «Architecture of Tomorrow». Community Design 2017

Annemie Wyckmans
Year: 2017
Publication channel:Zero Emission Architecture
Volume : 79.(3)
Pages : 12-17

Vi må snakke om endring

I november samlet NTNU og SINTEF Byggforsk partnere i FME ZEN (The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities) til sitt årlige seminar. Forskningssenteret er en videreføring av ZEB, der målet er å videreføre erfaringene fra tidligere forskning på bygg til å utvikle bærekraftige områder med null utslipp av klimagasser. Noe annet som er nytt, er at senteret har rekruttert dedikert kompetanse på kommunikasjon og koordineringsarbeid.

Hanne Bjugstad
Year: 2017
Publication channel:Blog
SINTEFblogg : 6 December 2017

Elbilene blir en del av strømnettet

På Campus Evenstad i Hedmark tester Statsbygg en rekke teknologiske løsninger som er nye i norsk sammenheng. Konseptet Vehicle-to-Grid (V2G) gjør elbilene til en aktiv del strømsystemet, og har et stort potensial i Norge.

Harald V Nikolaisen, Åse Lekang Sørensen
Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
VVS Aktuelt : 30 January 2018
Further featured in no. of sources : 3

Publications

ZEN pilot project Zero Village Bergen. ©Bergen Municipality